KAWMET W6 ECO (10,1 KW)

KM1,200.00

Osnovne informacije

Snaga   10,1 kW

Termička efikasnost   74,6%

Kapacitet grijanja   100m² / 250m³

Materijal   Liveno gvožde

Gorivo   Preporučeno sezonsko tvrdo drvo sa vlagom ≤20%

Garancija   2 godine

Model W6 namijenjen je za povremeno upotrebu, ne može se upotrebljavati kao primarni izvor grijanja

 

Fizički parametri

Težina   95kg

Širina   685mm

Visina   515 (615) mm

Dubina   380mm

Dimenzije stakla – D/V/Š   490 / 350 / 4 mm

Prečnik dimnog kanala   180mm

Maksimalna dužina cjepanica   47 cm

Minimalna površina ulaznih/izlaznih rešetki   505 / 758 cm²

 

Oprema

Lugara   ✓

Zamjenjiva rešetka   ✓

Zamjenjiva pozadinska ploča   ✓

Klapna   ✓

Vrata   lijevo otvaranje

 

Energetska efikasnost

Klasa energetske efikasnosti   A

Indeks energetske efikasnosti (EEI)   98%

Emisija produkata sagorevanja (CO na 13% O2)   0,14%

Čvrste čestice (PM mg/m3)   25

Organska gasna jedinjenja (OGC mg/m3)   113

Ugljen monoksid (CO mg/m3)   1710

Azotovi oksidi (NOx mg/m3)   36

 

Certifikati/usklađenost

Usklađenost sa standardima EKOPROJECT   ✓

 

Dodatne informacije

Zbog ručne obrade svakog umetka,  težina i dimenzije mogu se neznatno razlikovati od navedenih

KAWMET W6 (10,1 kW) EKO

Kamin KAWMET W6 (10,1 kW) ECO je moderan kamin koji radi na principu konvekcije. Kamin na drva ne samo da će postati ukras interijera, već će i zagrijati cijelu kuću i pružiti ugodnu temperaturu u hladnoj sezoni.

Prednosti KAWMET W6 (10,1 kW) ECO kaminskog uloška:

 1. klapna koja reguliše silu promaje dimnjaka
 2. vermikulitni deflektor koji povećava njegovu efikasnost produženjem puta izduvnih gasova
 3. pozadinska ploča koja štiti tijelo kamina od izgaranja
 4. ukrasna ograda koja štiti drvo od ispadanja
 5. regulacija dovoda zraka kroz posudu za pepeo
 6. gusto raspoređeni radijatori koji povećavaju površinu kroz koju se toplota prenosi u okolinu
 7. usklađenost sa standardima Ecodesign za kamine na drva

 

Šta je ekološki dizajn (ECODESIGN) i njegova primjena u kaminima na čvrsta goriva

ECODESIGN je direktiva Evropskog parlamenta o energetskim zahtjevima i emisijama za uređaje za grijanje ( ECODESIGN kamini 2022 ). Ima svrhu

 1. povećanje upotrebe obnovljive energije u EU;
 2. smanjenje potrošnje energije;
 3. smanjenje emisije gasova staklene bašte.

To znači da je njegov cilj da održi zrak što čistijim i sačuva energetske resurse Zemlje. Parametri navedeni u Ecoprojet-u za kaminske umetke i peći na drva uključuju:

 1. Sezonska energetska efikasnost ne manja od 65%;
 2. Emisija produkata sagorijevanja pri nazivnoj snazi ​​(izračunato na 13% kiseonika):
  1. Čvrste čestice ne veće od 40 mg/Nm3;
  2. Organska gasna jedinjenja ne više od 120 mg/Nm3;
  3. Ugljen monoksid ne više od 1500 mg/Nm3;
  4. Azot oksid ne više od 200 mg/Nm3.

Svi KAWMET ECO ulošci za kamin na drva ispunjavaju standarde ECODESIGN, što je potvrđeno odgovarajućim certifikatima.