KAWMET STANDARD P9 ECO SAMOSTOJEĆA PEĆ

KM1,000.00

Osnovne informacije

Snaga   8 kW

Termička efikasnost   78,1%

Kapacitet grijanja   80m² / 200m³

Materijal   Liveno gvoždje

Prosječna temperatura izduvnih plinova   223°C

Gorivo   Preporučeno sezonsko tvrdo drvo sa vlagom ≤20%

Garancija   2 godine

 

Fizički parametri

Težina   79kg

Širina   475 mm

Visina   834 mm

Dubina   384mm

Dimenzije stakla – D/V/Š   172 / 163 / 4 mm

Prečnik dimnog kanala   120mm

Maksimalna dužina cjepanica   30 cm

 

Oprema

Deflektor   Vermikulit

Vrata   otvaranje na lijevo

Ledjni izvod za dim

 

Energetska efikasnost

Klasa energetske efikasnosti   A

Indeks energetske efikasnosti (EEI)   103%

Emisija produkata sagorijevanja (CO na 13% O2)   0,14%

Čvrste čestice (PM mg/m3)   41.2

Organska gasna jedinjenja (OGC mg/m3)   77

Ugljen monoksid (CO mg/m3)   1737

Dušikovi oksidi (NOx mg/m3)   45

 

Certifikati/usklađenost

Usklađenost sa standardima EKOPROJECT   ✓

 

Dodatne informacije

Zbog ručne obrade svakog umetka,  težina i dimenzije mogu se neznatno razlikovati od navedenih

 

Šta je ekološki dizajn (ECODESIGN) i njegova primjena u kaminima na čvrsta goriva

ECODESIGN je direktiva Evropskog parlamenta o energetskim zahtjevima i emisijama za uređaje za grijanje ( ECODESIGN kamini 2022 ). Ima svrhu

 1. povećanje upotrebe obnovljive energije u EU;
 2. smanjenje potrošnje energije;
 3. smanjenje emisije gasova staklene bašte.

To znači da je njegov cilj da održi zrak što čistijim i sačuva energetske resurse Zemlje. Parametri navedeni u Ecoprojet-u za kaminske umetke i peći na drva uključuju:

 1. Sezonska energetska efikasnost ne manja od 65%;
 2. Emisija produkata sagorijevanja pri nazivnoj snazi ​​(izračunato na 13% kiseonika):
  1. Čvrste čestice ne veće od 40 mg/Nm3;
  2. Organska gasna jedinjenja ne više od 120 mg/Nm3;
  3. Ugljen monoksid ne više od 1500 mg/Nm3;
  4. Azot oksid ne više od 200 mg/Nm3.

Sve KAWMET ECO samostojeće peći na drva ispunjavaju standarde ECODESIGN, što je potvrđeno odgovarajućim certifikatima.